Thứ hai, ngày 25 tháng 10 năm 2021
Hải quan Quảng Ngãi thực hiện tốt phương châm hành động của ngành Hải quan:"Chuyên nghiệp, Minh bạch, Hiệu quả"


  Tỷ giá tính thuế XNK
Ngày hiệu lực: 30/08/2021
Nguyên tệTỷ giá
AUD 16.260,63
CAD 17.778,96
CHF 24.482,70
DKK 3.538,92
EUR 26.382,59
GBP 30.816,69
HKD 2.881,22
INR 306,14
JPY 203,72
KRW 18,72
KWD 75.597,31
MYR 5.379,28
NOK 2.532,33
RUB 307,01
SAR 6.059,23
SEK 2.566,16
SGD 16.584,24
THB 682,97
USD 22.680,00

(Nguồn Vietcombank)


Chính sách chất lượng

 

CHÍNH SÁCH CHẤT LƯỢNG

 

 

Cục Hải quan tỉnh Quảng Ngãi cam kết áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 trong mọi hoạt động của đơn vị nhằm đảm bảo các yêu cầu sau:

1. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý, đáp ứng yêu cầu phát triển và hội nhập quốc tế, tạo thuận lợi cho hoạt động xuất nhập khẩu, xuất nhập cảnh, quá cảnh. Thực hiện thu đúng, thu đủ, kịp thời và tăng cường chống thất thu ngân sách nhà nước. Phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới.

2. Đoàn kết - Kỷ cương – Sáng tạo – Hiệu quả, không ngừng đổi mới và nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, quản lý điều hành chuyên sâu. 

 

MỤC TIÊU CHẤT LƯỢNG GIAI ĐOẠN 2020-2021

 

           Thực hiện chính sách chất lượng, Cục Hải quan tỉnh Quảng Ngãi cam kết thực hiện đạt kết quả cao nhất các mục tiêu chất lượng như sau:

          1. Thực hiện tốt công tác cải cách thủ tục hành chính, hiện đại hóa hải quan, đẩy mạnh việc đơn giản hóa thủ tục hành chính và tạo thuận lợi cho hoạt động XNK, XNC; nâng mức độ hài lòng của doanh nghiệp đối với các thủ tục hành chính trong lĩnh vực hải quan ít nhất đạt 75% trở lên tại các tiêu chí chính đối với các nội dung tiếp cận thủ tục hành chính hải quan, thực hiện thủ tục hành chính hải quan và sự phục vụ của công chức hải quan; thực hiện tốt kế hoạch cải cách, hiện đại hóa hải quan của Cục giai đoạn 2021-2026 đã được Tổng cục Hải quan phê duyệt; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác quản lý nhà nước về hải quan.

          2. Phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức chỉ tiêu thu NSNN do Bộ Tài chính, UBND tỉnh Quảng Ngãi, Tổng cục Hải quan giao hàng năm. Đẩy mạnh các giải pháp chống thất thu ngân sách nhà nước, thu hồi nợ đọng thuế; tăng cường đầu tư cơ sở vật chất, trong đó ưu tiên đầu tư các trang thiết bị hiện đại phục vụ cho công tác kiểm tra, giám sát hải quan, nâng cao hiệu quả công tác quản lý rủi ro; nâng cao năng lực công tác kiểm tra sau thông quan, công tác thanh tra chuyên ngành; tăng cường đấu tranh phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại, vận chuyển trái phép hàng hóa quan biên giới.

          3. Phấn đấu hoàn thành 100% các chương trình công tác trọng tâm của Cục Hải quan tỉnh Quảng Ngãi đúng tiến độ.

          4. Kiện toàn tổ chức bộ máy theo hướng tinh gọn, đáp ứng yêu cầu sử dụng biên chế hiệu quả, có khả năng thích ứng với sự thay đổi, vận hành theo mô hình hải quan hiện đại. Đào tạo và phát triển đội ngũ công chức hải quan chuyên nghiệp, có trình độ chuyên môn chuyên sâu, làm chủ được công nghệ, trang thiết bị kỹ thuật hiện đại, hoạt động liêm chính, hiệu quả, gắn yêu cầu thực tiễn của vị trí việc làm với năng lực của từng cá nhân.

          5. Thực hiện nghiêm kỷ cương, kỷ luật hành chính trong thực thi công vụ; phòng, chống các biểu hiện tiêu cực, tham nhũng./.

 

 

 


.