Thứ hai, ngày 25 tháng 10 năm 2021
Hải quan Quảng Ngãi thực hiện tốt phương châm hành động của ngành Hải quan:"Chuyên nghiệp, Minh bạch, Hiệu quả"


  Tỷ giá tính thuế XNK
Ngày hiệu lực: 30/08/2021
Nguyên tệTỷ giá
AUD 16.260,63
CAD 17.778,96
CHF 24.482,70
DKK 3.538,92
EUR 26.382,59
GBP 30.816,69
HKD 2.881,22
INR 306,14
JPY 203,72
KRW 18,72
KWD 75.597,31
MYR 5.379,28
NOK 2.532,33
RUB 307,01
SAR 6.059,23
SEK 2.566,16
SGD 16.584,24
THB 682,97
USD 22.680,00

(Nguồn Vietcombank)


Danh bạ điện thoại
CỤC HẢI QUAN TỈNH QUẢNG NGÃI
  Địa chỉ 02 Trương Quang Giao - TP Quảng Ngãi- tỉnh Quảng Ngãi
  Điện thoại: 0255.3720179
  Fax: 0255.3817775
  Email: Hqquangngai@customs.gov.vn

 

TT

Tên đơn vị

Địa chỉ, điện thoại/ FAX, email

1

VĂN PHÒNG CỤC

Số điện thoại: 0255.3720179        -        Số Fax: 0255.3817775

Email: VP.hqquangngai@customs.gov.vn

2

PHÒNG NGHIỆP VỤ

Điện thoại/Fax: 0255.3817776     

Email: NV.hqquangngai@customs.gov.vn

3

CHI CỤC HẢI QUAN CỬA KHẨU CẢNG DUNG QUẤT

Địa chỉ: Bình Thuận - Bình Sơn - Quảng Ngãi

Điện thoại: 0255.3611289     -     Fax: 0255.3611288

Email: DQ.hqquangngai@customs.gov.vn

4

CHI CỤC HẢI QUAN CÁC KCN QUẢNG NGÃI

Địa chỉ: 02 Trương Quang Giao - TP. Quảng Ngãi

Điện thoại: 0255.38307772       -       Fax: 0255.3825553

Email: KCN.hqquangngai@customs.gov.vn

5

ĐỘI KIỂM SOÁT HẢI QUAN

Địa chỉ: Bình Thuận - Bình Sơn - Quảng Ngãi 

Điện thoại: 0255.3618820 

Email: KS.hqquangngai@customs.gov.vn